Aymeric Ebrard

WAMPUMS is een installatie en performance over de betekenis van gedeeld territorium, de noties van identiteit, geheugen, samenleven en erkenning van de ander. Op basis van archiefbeelden van jongeren uit Indiaanse reservaten in de Verenigde Staten ten tijde van de burgerrechtenbeweging van de jaren ‘70, wordt een installatie en choreografie gemaakt met jongeren vandaag. De educatieve beelden van ceremoniële objecten, handelingen en verhalen worden tot leven gebracht in een performance die de identiteiten en levensverhalen van jongeren van toen en nu in verband plaatst.

Concept en realisatie: Aymeric Ebrard – ondersteuning en presentatie: Platform 0090