Locu & Ruth

STILL STANDING is een performatieve interventie die de kracht van stilstand verkent in zeer verschillende contexten. Twee kunstenaars bezetten een klein stukje aarde en laten dingen gebeuren, waardoor een potentieel aan mogelijke gebeurtenissen zich ontvouwt. Stilstand als concrete actie biedt niet enkel de gelegenheid om de eigen leefwereld te evalueren, maar eveneens om van daaruit een standpunt in te nemen, en met beide benen op de grond te blijven staan. Een beeldende oproep om ook zelf letterlijk en figuurlijk stil te staan.

Concept en uitvoering: Locuratolo – presentatie: KASKA/InSitu3