Luca Dal Vignale

Luca Dal Vignale heeft als schilder een bijzondere aandacht voor het sociale weefsel waar we deel van uit maken. De veelzijdigheid van actoren die er deel van uitmaken en van de manieren waarop het tot stand komt. Met gevonden materialen zoals textiel daagt hij de traditionele noties rond schilderkunst uit door  samen met de bezoekers een nieuw weefsel te maken dat zowel verbondenheid als geborgenheid kan genereren in onze directe omgeving.

Concept en uitvoering: Luca Dal Vignale – presentatie: KASKA/InSitu3