Luca Vanello

Luca Vanello zoekt in zijn werk naar nieuwe allianties tussen mens, materie en natuur. Zijn installatie, bestaande uit grote planten bewerkt door het verwijderen van chlorofyl, functioneert als een gepauzeerde tuin. Chlorofyl is immers het element dat de plant in staat stelt te groeien.

De installatie stelt de vraag hoe het erkennen van gedeelde condities van kwetsbaarheid het beginpunt van deze ontmoetingen zou kunnen zijn, en suggereert dat deze helend zouden kunnen zijn.

Website

Concept en uitvoering: Luca Vanello – presentatie: Extra City